HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HIỆP 2 NĂM HỌC 2022 – 2023

Sáng ngày 17/9/2022, trường Tiểu học Phú Hiệp 2 long trọng tổ chức buổi Hội nghị Cán bộ công viên chức năm học 2022 – 2023.

1

Tất cả cán bộ, người lao động có mặt đầy đủ để tham dự Hội nghị

Hội nghị Cán bộ – Viên chức trường Tiểu học Phú Hiệp 2 là hội nghị phát huy quyền làm chủ của Cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2022 – 2023; đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, nhà nước, ngành và địa phương phát động; trên cơ sở đánh giá kết quả các phong trào thi đua đã thực hiện, rút ra bài học, kinh nghiệm, có giải pháp để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

2

        Cô Đào Mộng Thu – Hiệu trưởng nhà trường báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động.

Thông qua Hội nghị, giao ước thi đua được ký kết giữa Chủ tịch công đoàn và Ban giám hiệu nhà trường nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua, phát triển trường học bền vững.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 – 2022 của trường tiểu học Phú Hiệp 2 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh./.

 

Võ Thị Hằng