30Th12/17

TRƯỜNG TH PHÚ HIỆP B TUYÊN TRUYỀN VỀ TÁC DỤNG CỦA SÚC MIỆNG VỚI FLOUR CHO HỌC SINH

Nhằm giáo dục học sinh vệ sinh thân thể, đặc biệt là giữ cho răng miệng luôn sạch sẽ, bộ phận y tế học đường đã tổ chức tuyên truyền về tác dụng của việc súc miệng bằng dung dịch Natri flour 0,2% tới toàn thể học sinh trong trường, đồng thời cho các em súc miệng bằng dung dịch Natri fluor 0,2% hàng tuần để chăm sóc và bảo vệ răng miệng cho các em.